• Flag for Välkommen till Malören Lodge - Bottenvikens pärla
  • Flag for Welcome to Malören Lodge

Sjömansgraven

År 1835 kantrade en segelskuta som kom att driva upp på sydostsidan av Malören. Stöten mot botten var så pass kraftig att skutans kapten kastades ned i roderrummet så häftigt att han dog av de skador som han ådrog sig. Kapten Blomfeldt begravdes på Malören och hans grav finns alltjämt kvar. Gravstenen är omringad av stora malörenstenar förenade med en bit ankarkätting från Jenolin.