• Flag for Välkommen till Malören Lodge - Bottenvikens pärla
  • Flag for Welcome to Malören Lodge

Djurliv

Malörens karaktärsfågel är silvertärnan. Denna häckar i Europa, Asien och Sydamerika – och sommartid finns den alltså på Malören.

Malören är känt för sitt rika fågelliv. Som sista utpost i skärgården är ön en viktig rastplats och här finns även många häckande arter. Silvertärnan finns i stora mängder och kan sägas vara Malörens karaktärsfågel. Här häckar även den sällsynta labben och längs stränderna syns bland annat stor och liten strandpipare, roskarl och rödbena. I lagunen brukar många sjöfåglar hålla till. 

Normalt sett hittar man inte däggdjur på Malören. Detta eftersom de inte överlever de hårda vintrarna.

Arctic Tern in Iceland av  Christian Bickel (CC BY-SA 2.0) 

Roskarl
Roskarl
Fiskmås
Silvertärna
Stenskvätta
Strandskata
Smultron
Strandviva
Roskarl