• Flag for Välkommen till Malören Lodge - Bottenvikens pärla
  • Flag for Welcome to Malören Lodge

Djurliv

Malörens karaktärsfågel är silvertärnan. Denna häckar i Europa, Asien och Sydamerika – och sommartid finns den alltså på Malören.

Silvertärnan tillhör arten måsar och kan förflytta sig 40 000 km per år. Utöver silvertärnan så kan man även skåda andra måsar, såsom silltrut och havstrut, på Malören. Även labbar häckar på Malören, dessa kan ofta stjäla byten från såväl tärnor som måsar.

På ön kan även liten och stor strandpipare, roskarl och rödbena observeras.

Normalt sett hittar man inte däggdjur på Malören. Detta eftersom de inte överlever de hårda vintrarna.

Arctic Tern in Iceland av  Christian Bickel (CC BY-SA 2.0)