• Flag for Välkommen till Malören Lodge - Bottenvikens pärla
  • Flag for Welcome to Malören Lodge
bilder ks 46 malören lodge 004.JPG

Miljöpris 2020 till Malören Lodge

Kalix kommun delar årligen, sedan år 1998, ut ett miljöpris på 3 000 kronor.

Det syftar till att stödja och uppmuntra enskilda personer, företag och organisationer som är verksamma inom kommunen och som på ett framträdande sätt arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått in nomineringar, fem av dem är förslag om att priset ska gå till Malören Logde.

I motiveringarna finns bland mycket annat att företaget har satsat stora pengar på en solcellsanläggning för att minska koldioxidutsläppen, att de använder ekologiska produkter, att återvunnet material från ön finns i inredningen och att de har noggrann källsortering.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att miljöpriset 2020 ska gå till Malören Logde med motiveringen "hela deras verksamhet är i samspel med natur och miljö".

– Jag blir superglad, det är jätteroligt för oss! Vi är ett naturturismföretag och vi vill så klart att det ska synas utåt. Jag är jättestolt, säger Hanna Engström som driver Malören Logde tillsammans med maken Patrik Engström.

– Det blir så naturligt att tänka hållbarhet när vi är här ute. Allt är så begränsat. Jag smälter snö för att få vatten, vi har el hela tiden nu tack vare solpanelerna. Våra gäster har en stor medvetenhet, de är försiktiga när de rör sig ute med hänsyn till djurlivet och de vill ha med sig påsar att plocka skräp i när de är på stranden. Gästerna har förstärkt mitt miljöintresse, säger Hanna Engström.