• Flag for Välkommen till Malören Lodge - Bottenvikens pärla
  • Flag for Welcome to Malören Lodge

Lotsstationen

När Malören blev lotsstation och bemannad fyrplats permanenterades bebyggelsen än mer. Malören av idag är dock, liksom många andra små kustboställen, inte en arbetsplats utan en fritidsplats. Lotsstationen har flyttats till Luleå, fyren är obemannad och det var länge sedan det saltades strömming i det gamla laggkärlet som står på trädäcket.

Ett slags gatunät av träspångar och smala gjutna landgångar binder samman bebyggelsen. Vinkelrätt från ”huvudgatan” drar två träspångar bort över de lavgrå klapperstensböljorna till öns mest iögonfallande byggnadsverk: fyren och kyrkan.