• Flag for Välkommen till Malören Lodge - Bottenvikens pärla
  • Flag for Welcome to Malören Lodge
bilder ks 46 malören lodge 004.JPG

Hitta till Erikören!

Vägbeskrivning till Erikören! Sök på Gästhamn Karlsborgsverken på hitta.se FRÅN KALIX: 1. Kör åt sydost på E4, kör 6 km 2. Ta avfarten mot Karlsborg 3. Ta avfarten mot vänster: Erikörenvägen (Står en skylt, Erikören. Intill pappersindustrin, Billerud-Korsnäs) 4. Kör ca 200m. Du är framme vid Erikören. FRÅN HAPARANDA: 1. Kör mot Kalix, ca 43 km 2. Ta avfarten mot Karlsborg 3. Ta avfarten mot vänster Erikörenvägen (Står en skylt, Erikören. Intill pappersindustrin, Billerud-Korsnäs) 4. Kör ca 200m. Du är framme vid Erikören.